บริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจและการพัฒนาซอฟต์แวร์


6 ขั้นตอนเพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ.

1. ให้คำปรึกษา
เราให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและจัดทำรูปแบบทางธุรกิจให้อยู่ในแผนภาพที่งานต่อการเข้าใจ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และสร้างแนวทางธุรกิจที่ถูกต้อง เราเป็นที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์หลากหลายธุรกิจที่สามารถ
3.พัฒนาซอฟต์แวร์
ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ที่สุดเพื่อให้ระบบสามารถตอบสนองความต้องการได้ ใช้งานง่าย สามารถปรับแต่งตามผู้ใช้งานได้ มีสมรรถนะและน่าเชื่อถิอ
5. ติดตั้งและอบรมการใช้งาน
บริการติดตั้งบนเครื่องใช้งานของลูกค้าทั้งในรูปแบบบริการที่ไซต์และแบบบริการรีโมท ฝึกอบรมการใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตัวเองได้
2. วิเคราะห์ความต้องการ
เก็บรวบรวมความต้องการ จัดทำต้นแบบของซอฟต์แวร์เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เห็นระบบงานก่อนที่พัฒนาจริง และรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ ซึ่งทำให้แน่ใจได้ว่าซอฟต์แวร์ที่จัดทำขึ้นมีความใกล้เคียงกับความต้องการ
4. ควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์
ควบคุมและรับประกันคุณภาพด้วยการทดสอบทั้งจากที่ผลิตซอฟต์แวร์และติดตั้งบนเครื่องจำลองสภาพการใช้งานจริ งทำให้แน่ใจได้ว่าระบบสามารถใช้งานได้จริง ลดความเสี่ยงจากการทำงานผิดพลาดของระบบ
6.บริการหลังการขาย
เรารับประกันซอฟต์แวร์ทุกระบบที่เราทำขึ้นเป็นระยะเวลา 1 ปี ท่านสามารถซื้อบริการบำรุงรักษาเพิ่มได้แบบปีต่อปี ซึ่งบริการหลังการขายของเราจะครอบคลุมการแก้ปัญหาทุกชนิดอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของระบบงาน